GEGEVENSTOEGANGSVERZOEK

Een gegevenstoegangsverzoek zal je informatie verstrekken over het type persoonsgegevens dat wij verwerken, voor welk(e) doel(en) en andere informatie die relevant is voor de uitoefening van je rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Je ontvangt binnen 30 dagen na indiening een reactie.

[contact_form email=”klantenservice@happypics.nl” subject=”Gegevenstoegangsverzoek”]