De cadeaufoto?

Kan ik alsnog mijn cadeaufoto krijgen?