HappyPics en duurzaamheid

Om onze impact op het milieu en onze CO2-uitstoot zo klein mogelijk te houden, gebruiken wij voor onze foto’s alleen papier dat duurzaam wordt geproduceerd. Daar ziet het FSC-label, het keurmerk met de naam Forest Stewardship Council, op toe. Het FSC-keurmerk wordt gebruikt als keurmerk voor duurzaam verbouwd hout en houtproducten, waaronder papier. Bovendien worden van alle door ons geproduceerde foto’s en canvassen, die niet worden afgenomen, de grondstoffen gerecycled.


Samenwerking met Trees for All

Ondanks het gebruik van FCS-papier en de recycling wordt er nog steeds CO2 uitgestoten. Daarom werken wij samen met Trees for All aan het planten van nieuwe bomen. Bomen gebruiken juist weer die CO2 om te kunnen groeien; zo dragen wij bij aan de vergroening van de aarde.


Hoe werkt HappyPics samen met Trees for All?

Vanaf 1 januari 2019 planten wij per locatie, die wij bezoeken met onze fotoactie, een boom via Trees for All voor jou.

De projecten van Trees for All hebben naast een ecologische meerwaarde ook een economische en sociale meerwaarde voor de samenleving. Zo investeert Trees for All alleen in Triple M projecten (Mens, Mileu en Meerwaarde). Naast bossen in Nederland (o.a. het Bentwoud) heeft Trees for All ook projecten in Bolivia en Oeganda.

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

HappyPics heeft sinds 1 januari 2019 al 204 bomen geplant

Op 6 januari hebben wij onze eerste bomen geplant. Met jouw hulp hebben wij in de maanden augustus, september en oktober weer 50 bomen geplant!

Bewijs van boomdonatie